DESTEK HATTI   :   444 0 814
 
Yalçınlar İnşaat | Kalite Politikası
- Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir.

- İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inanan Yalçınlar, şirketin; misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

- Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak,

- Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,

- Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak,

- Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek,

- İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurabilmesi için, çalışanlarımızın bireysel ve aile yaşamındaki mutluluklarını artırıcı projeler yapmak ve uygulamak,

- Çalışanların yakalamış olduğu hayat standardını sürdürülebilir hale getirmek ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,

- Toplumsal ve çevresel politikalar geliştirerek uygulamak, çalışanların sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini destekleyerek toplumsal faydaya katkı sağlamak, esaslarını savunmaktadır.
 
Copyright © 2011 YALÇINLAR. All rights reserved.
Anasayfa | Kurumsal | Kalite Politikası | Sosyal Sorumluluk | Bizden Haberler | Bize Ulaşın